Integritetspolicy för evasynnergren.com  

Jag värnar om din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.
De vägledande principerna är enkla. Jag kommer att vara öppna med vilka data som samlas in och varför. Jag kommer skydda dina data på alla sätt jag kan och säljer aldrig vidare information om dig.

I denna integritetspolicy ger jag dig information om hur dina personuppgifter hanteras i samband med att du besöker min webbplats, köper mina produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med mig.  

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor eller synpunkter. Du når mig lättast når via eva@kindbo.com

Personuppgifter som samlas in 

Mitt företag Kindbo AB inhämtar i första hand uppgifterna direkt från dig som kund, leverantör, samarbetspartner eller besökare på webbplatsen. Exempel på personuppgifter som samlas in är ditt namn och kontaktuppgifter till exempelvis mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. I de fall du kontaktar oss via vår chat-funktion samlas din chat-adress in.

Tillfällen när vi samlar in personuppgifter och hur vi hanterar dem: 
     
1. Anmälan till olika events/ köp av produkter eller tjänst som erbjuds via hemsidan eller på annat sätt.Ditt namn, kontaktuppgifter till exempelvis mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress och om  det är en företagstjänst även företagsnamn och ibland organisationsnummer.Uppgifterna används som underlag för bokföringen och/eller för uppföljning av eventet.    
I samband med att du anmäler dig ser du också vilka uppgifter som efterfrågas.

Bokföringslagen kräver att vi behåller dina uppgifter under 7 år.

2.  Inspirationsmail och nedladdningsbart material från hemsidan 

Namn och e-postadress är det som vanligen samlas in. Ibland även uppgifter såsom tex mobiltelefonnummer och adress.Du ser på formuläret vilka uppgifter vi frågar efter.Oftast så erbjuds du det nedladdningsbara materialet i samband med att du anmäler dig till våra inspirationsbrev. Detta framgår i så fall klart när du anmäler dig.Dina uppgifter behåller vi så länge du vill få vårt inspirationsbrev - du kan när som helst boka av dig genom ett enkelt klick längst ner i brevet.Inspirationsbreven inneåller tips och råd om marknadsföring, inbjudningar till olika event (tex webinarer) samt erbjudande om kurser som tillhandahålls. Du kan när som helst avboka dig från nyhetsbreven längst ner i brevet. För att skicka ut inspirationsbreven och för att hantera dina uppgifter använder vi för närvarande den externa tjänster MailChimp. MailChimp följer också reglerna för GDPR.    

3. Om du kontaktar mig via e-post, telefon, hemsidan eller sociala medier behåller jag dina uppgifter för att vi ska kunna svara på ditt ärende. Leder frågan till köp av tjänst eller annan förfrågan om samarbete behåller vi dina kontaktuppgifter så länge frågan behandlas.Kontaktar du mig via messanger på vår företagssida på Facebook finns dina uppgifter kvar så länge du vill ha dialogen med mig. När du vill avsluta tar jag bort dina uppgifter.    

4. När du kommenterar ett blogginlägg     
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att jag behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (så länge de har samma användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information. Besökarens ip-adress och användarens user agent-sträng analyseras också som ett led i att upptäcka skräpmeddelanden - om jag upptäcker skräpmeddelanden så kan jag stänga ute fortsatta kommentarer från den ip-adressen. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du har registrerat dig där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/.    

När din kommentar har godkänts kommer din Gavatar att visas publikt tillsammans med din kommentar.    

5. Om vi möts IRL     
Om du överlämnar namn och kontaktuppgifter i samband med ett fysiskt möte, exempelvis i form av ett tryckt visitkort betraktar vi det som ett godkännande från din sida att vi på något sätt får kontakta dig igen med de uppgifter du lämnat. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill bli kontaktad.  

Cockie-filer  

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du själv välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cockie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cockie-filer gäller i ett år.  

Om du har ett konto på en av Kindbos webbplatser och loggar in på den webbplatsen kommer det automatiskt att skapas en tillfällig cockie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cockie-filer. Denna cockie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.  

När du loggar in kommer det dessutom att skapas flera cockie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cockie-filer för inloggning gäller i två dagar och cockie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cockie att finnas kvar i två veckor. Om du har ett konbto och du loggar ut från ditt konto kommer cockie-filerna för inloggning att tas bort.  

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cockie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cockie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser  

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp från YouTube eller Vimeo, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.  

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cockie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys  

Vi analyserar trafik till webbplatsen med hjälp av Google Analytics. Där får vi data om vilka sidor som besökts, hur länge besökaren har stannat på webbplatsen, vilken typ av webbläsare som använts, var i världen besöken kommer ifrån. Dessa data är anonyma och kan inte spåras till användaren.  

Vi använder även Facebook-pixeln för att kunna annonsera på Facebook med riktade erbjudanden. Ditt besök på hemsidan registreras av Facebook-pixeln och vi kan sedan välja att använda den målgruppen i våra annonser på Facebook. Denna information är anonymiserad och vi kan inte själva se vilka som besökt webbplatsen eller veta vem som ser annonsen.

Vilka vi delar dina data med  


Kindbo AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.  

För närvarande använder vi epost tjänst MailerLite för att kunna skräddary utskick. För våra kurser och medlemstjänster används NewZenler. Betaltjänsten vi använder är Stripe.

Uppgifter som lämnas i samband med försäljning måste vi spara i enlighet med bokföringslagen under 7 år.

Vilka rättigheter du har över dina data  

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har givit oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig.  

Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Skicka ett mail till eva@kindbo.com för att få information om dina webbplatsdata och/eller om du vill ta bort dem.

Hur vi skyddar din information  

För att minska risken för dataläckor är vi noga med att hålla våra programvaror och webbplatser uppdaterade och använda komplicerade lösenord. För kurser och medlemstjänser använder vi NewZenler och även WordPress.

Vi använder även en del digitala verktyg för att öka skyddet - både brandväggar på våra datorer och på våra webbinstallationer.  Vi månar även om att använda webbhotell som är av hög kvalitet (Oderland.se) och som har hög säkerhetsnivå. Våra mail och webbsidor är krypterade.  

Vi är noga när vi väljer digitala tillägg till våra hemsidor så att de är så säkra som möjligt.  Vi hanterar inte själva betalkontouppgifter till våra webbkunder själva - utan där använder vi tjänsterna  Stripe (anslutna till GDPR) för största möjliga säkerhet.  

Vi fortbildar oss löpande kring datasäkerhet och hur man skyddar sin webbplats. Vilka procedurer vi har för dataläckor  Skulle känslig information av någon anledning ändå läcka ut kommer vi fortast möjligt delge informationen till de som kan vara drabbade.

SAMMANFATTNINGSVIS:  


Kindbo AB behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på eva@kindbo.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.  Göteborg den 29 mars 2021

 Eva Synnergren